Riešenie pohľadávok

Rešenie inkasných pohľadávok

Našou hlavnou činnosťou je rišenie pohľadávok pri predčasnom ukončení zmluvného vzťahu. Pátranie a odoberanie predmentov z predčasne ukončených zlmuv realizujeme sami a s vysokou úspešnosťou. Disponujeme voľnou kapacitou ľudí, ktorí majú v tejto oblasti dlhodobé skúsenosti.

Pri riešení pohľadávok sa vždy v prvom rade snažíme dohodnúť s klientom na uhradení dlžnej čiastky v dohľadnom termíne. V prípade, že sa jedná o problematického klienta je predmet zmluvy zatial uskladnený v našom depozite (ak sa jedná o motorové vozidlo) a po uhradení dľznej čiastky je spätne vydaný užívateľovi predmetu financovania. Ako depozit pužívame dôkladne strážené kryté priestory, aby sme v maximálnej možnej miere predošli poškodeniu predmetu financovania.

Riešenie finančných pohľadávok

Využitím nášho know-how a konkrétnych komunikačných metód s dlžníkom dosahujeme výborné výsledky pri mimosúdnom urovnaní sporu.

Pri komunikácii s klientom vždy jednáme indivudálne, profesionálne a nepoškodzuje dobré meno Vašej spoločnosti.

Máme vysokú efektivitu a dokážame Vám pomôcť aj s pohľadávkami, ktoré iné spoločnosti ukončili neúspechom.